Tietoa ETRA-liitosta

ETRA-liitto on terveyttä ja hyvinvointia edistävien järjestöjen liitto. ETRA:ssa ihmisen hyvinvoinnin nähdään rakentuvan psyykkisen, fyysisen, sosiaalisen, hengellisen ja ekologisen terveyden osa-alueista. Toiminnan taustalla on kristillinen ihmiskäsitys.

Visio

Olla rakastava elämän, terveyden ja hyvinvoinnin kumppani.

Missio

ETRA-liitto ry on asiantunteva ja aikansa tunteva terveyskasvatusyhdistysten liitto, jonka toiminta perustuu kristilliselle arvopohjalle.

Tuemme ihmisen elämänmuutosta ja kasvutarinaa hänen omista lähtökohdistaan. Toimimme voimavaraistaen, pyrkien lisäämään kokonaisvaltaista terveyttä ja pysyvää hyvinvointia ympäristöarvot huomioiden.

Rohkaisemme ihmistä löytämään tarkoitusta ja merkitystä elämälleen sen jokaisessa vaiheessa.

Arvolupaus:

  1. Jatkuva arvojen selkeyttäminen – asetettujen tavoitteiden ja elämänvalintojen pohjana.
  2. Jumalan tahto ja ihmisten tarpeet – palvelevan ja dialogia tavoittelevan lähimmäisyyden pohjana.
  3. Vastavuoroinen ja tasavertainen kohtaaminen – osallisuuden, omistajuuden ja voimaantumisen rakentuminen.
  4. Innovatiivisuus – näkemysten tuoreus ja työskentelyn innokkuus.
  5. Myönteisyys – mahdollisuuksien näkeminen ja toiveikkuuden ylläpysyminen.

Comments are closed.